• sahypa_banner

TORUI önümleri

Fitnes ýoga TPE LATEX 11pcs garşylyk turbalary toplumy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Qualityokary hilli lateks materiallary
* Adam bedenine zyýan ýa-da zyýan ýok
* gowy çeýeligi we çydamlylygy bar
* Amaly we köp taraply

11 sany kompýuter lateks garşylyk zolaklary toplumyna dartyş ýüpi * 5, tutawaç * 2, grappler * 2, gapy çelegi * 1, bukja jübüsi * 1 girýär.

11 sany “Lateks garşylyk toparlary” toplumynda saýlamak üçin iki aýratynlyk bar:

100LB lateks dartyş turbasynyň spesifikasiýasyny düzdi
5 * 8 * 1200mm sary
5 * 9 * 1200mm RED
6 * 10 * 1200mm Gök
6 * 11 * 1200mm GAR
7 * 11 * 1200mm REaşyl

100LB lateks dartyş turbasynyň spesifikasiýasyny düzdi
5 * 8 * 1200mm sary
6 * 12 * 1200mm RED
6 * 10 * 1200mm Gök
6 * 12 * 1200mm GAR
6 * 11 * 1200mm REaşyl

Lateks materialynyň artykmaçlyklary:
1. Lateks dartyş turbasy, adam bedenine hiç hili zyýany we täsiri bolmadyk arassa tebigy lateksden ýasalýar.Arassa tebigy material gowy antibakterial we mite garşy täsir edýär.
2. Lateks dartyş turbasynyň gowy çeýeligi bar, bu adam bedeniniň basyşyny bufer edip biler

Innowasiýa funksiýasy şahsylaşdyrylan özleşdirme, 11 sany “Lateks garşylyk toparlary” toplumy, şahsyýetiňize mahsus müşderileriň dürli zerurlyklaryna görä düzülip bilner.

* SYITYASAT synagy:
Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar
* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK
Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler
Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar
Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris
* MESELE
Synag üçin bir nusga bar
Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris
* MOQ
Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň
* SATYLandan soň HYZMAT
Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris
Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr
* Näme üçin bizi saýlaýar?
Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň