• sahypa_banner

Beýleki enjamlar

 • FITNESS AIGHYRYJY DURMUŞ GYM RUBBER SÖ FLGI MATING MATS

  FITNESS AIGHYRYJY DURMUŞ GYM RUBBER SÖ FLGI MATING MATS

  * Kauçuk pollar daşky gurşawy goramak, hapalanmak, formaldegid we täze kauçuk bölejikler üçin her bir poluň daşky gurşawy goramak ülňülerine laýyk gelmegi üçin berk saýlanýar * Kauçuk pol gaty we berk, agyr zatlaryň täsirine garşy durup biler. döwmek aňsat däl.Täze materiallaryň 45% rezin mazmuny bilen birleşmegi * Aşaky zarba siňdiriji sütün, agyr zatlaryň ýere basyşyny ýaýratmak üçin niýetlenendir, täsirli bufer ...
 • Fitnes ýoga TPE LATEX 11pcs garşylyk turbalary toplumy

  Fitnes ýoga TPE LATEX 11pcs garşylyk turbalary toplumy

  * Qualityokary hilli lateks materiallary * Adam bedenine zyýan ýa-da zyýanly täsirler * oňat çeýeligi we çydamlylygy ýok * Amaly we köpugurly 11 sany Lateks garşylyk zolaklary toplumyna dartyş ýüpi * 5, tutawaç * 2, grappler * 2, gapy çelegi * 1, bukja jübüsi * 1 11 sany Lateks garşylyk toparlary toplumynyň saýlamaly iki aýratynlygy bar: 100LB lateks dartyş turbasynyň spesifikasiýasy 5 * 8 * 1200mm Saryk 5 * 9 * 1200mm RED 6 * 10 * 1200mm Gök 6 * 11 * 1200mm GAR 7 * 11 * 1200mm REaşyl 100LB lateks dartyş turbasynyň spesifikasiýasy ...
 • Eko dostlukly süýümlere garşy rezin PU ýoga mat

  Eko dostlukly süýümlere garşy rezin PU ýoga mat

  FITNESS EKO DOSTLY TABYK RUBBER PRIMUM YOGA MAT

  * Upperokarky gatlak, der siňdiriji we süýşmeýän we ýumşak duýga eýe bolan ýokary hilli PU derisini kabul edýär

  * Üsti rahat ýassygy üçin tebigy kauçukdan ýasalýar we süýümsiz dizaýn güýçli tutmagy üpjün edýär.

  * Surfaceerüsti has uzak ömri üçin könelmäge çydamly gatlak bilen goşulýar

  * Ekologiýa taýdan arassa we zähersiz ýelim birleşýär, çişirilmeýär, ýarylmaýar

 • Pedal elastik bent ýöriş ýüpi

  Pedal elastik bent ýöriş ýüpi

  * Amatly we ekologiýa taýdan arassa köpük tutawajy
  * Galyň dykyz turba
  * Dokary dykyzlykly süýşmeýän köpük
  * Toüklemek üçin amatly

 • Qualityokary hilli eko dostlukly ýoga topy

  Qualityokary hilli eko dostlukly ýoga topy

  EXPLOSION PROOF YOGA BALL

  * Qualityokary hilli materiallar

  * Partlama garşy galyňlyk

  * Lighteňil agram we çydamly

  * Amaly we köp taraply

 • Agyr wezipe garşylyk toparlary

  Agyr wezipe garşylyk toparlary

  * Birinde aýlanma galyplary
  * Kebşirleýiş belgileri ýok
  * Ekspozisiýa çydamly
  * Döwülmek töwekgelçiligi ýok
  * Gowy çeýeligi, 6.5 gezek dartyş synagy

 • Fitnes maşklary ýoga mat

  Fitnes maşklary ýoga mat

  * Eneterlik
  * Hakykatdanam ekologiýa taýdan arassa
  * Gowy dyz
  * Giňeldilen 80 sm

 • Garşylyk maşk mata aýlaw zolaklary

  Garşylyk maşk mata aýlaw zolaklary

  * Tensionokary dartgynlylyk we oňat çydamlylyk
  * Giňeldilen wersiýa Skid garşy material
  * Lateks sapagy
  * Toüklemek üçin amatly