• sahypa_banner

TORUI önümleri

Eplenýän diwar dagy skat we güýç rafy

Gysga düşündiriş:

Crossokary güýçli täjirçilik basyş turbasy 75x75x3mm ulanyp, “Cross Fit” eplenip bilinýän diwar gurnama tok rafy, ep-esli bukulyp, köp ýer tygşytlap biler.
Garaageyňyzda amatly türgenleşik meýdançasyny dörediň we awtoulagyňyzy saklap biliň!
ALhli gaýa LOGO, HOLE SIZE, DISTANCE, Reňk ETC.
BIZ BILEN HYZMATDAŞLYK, DIZaynyňyzy HAKYKAT EDIP BOLUN!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Fitnes höwesjeňleri we täze başlaýanlar üçin ulanylýan eplenýän diwar montaj tekjesi, agyrlyk götermek, oturgyç basmak, eňek bilen meşgullanmak üçin ulanylýan barbell, bamper plitalary bilen gabat gelýär.

GÖRNÜŞ HYZMATY:

FOLDABLE, ULANMAZDAN KÖP giňişligi tygşytlamak, aňsat birleşmek we sazlamak
TERJIMEÇILIK ULANMAK MATERIALLARY, DÖWRÜNI AND WE ULY AIGHYGYNYAP Ö .ÜNI ALMAZ
“WALL MOUNT PLATE” LOGO .YZY KÖMEK EDIP biler
HOLE SIZE: 17MM
HOL DISTANCE: 50MM & 25MM & 150MM
SIZE: 1200 * 70 * 1900MM

BELLIK:

BAR BAR * 1
J HOOK * 1 PAIR (Çep we HUKUK)

OTHERAŞA .YŞ GURAMASYNY we GÜLLERI FORIZI GORAMAK ÜÇIN ÜPJÜNÇILIKLERIOT IOT GOWY GÖRNÜŞI
ELEKTROPLAT BOLTLARYNY GÖRÜ ..
SÖATGI BILEN IAS GOWY KESEL LOGO

* SYITYASAT synagy:
Her önüm gaty berk hil ulgamynda, hemmesi eliňize eltilmezden ozal synag gurlar

* GAPLAMAK WE ÜPJÜNÇILIK
Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärli, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler
Adaty eksport gaplamasy, Logotipli ýöriteleşdirilen karton bar
Adatça deňiz arkaly eltýäris, kiçi paket üçin ony gyssagly iberip bileris

* MESELE
Synag üçin bir nusga bar
Hytaý agentiniň harytlary iberip biljekdigini teklip ediň, tölegiňizi tygşytlamak üçin köp kömek eder, agent bolmasa-da kömek edip bileris

* MOQ
Dürli önümleriň iň az sargyt mukdary bar, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň

* SATYLandan soň HYZMAT
Dürli önümlerimize we ömürboýy hyzmatymyza 1-3 ýyl kepillik hödürleýäris
Önümlerimizi ulananyňyzda ýüze çykan islendik mesele üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, siziň kanagatlanmagyňyz esasydyr

* Näme üçin bizi saýlaýar?
Hil hemişe ilkinji gurantiýamyz, biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň, diňe halaýan zadyňyzy saýlamaly, satuwdan soň hiç wagt alada etmäň, islendik nägilelik yzyna gaýtarylyp bilner

Eplenýän diwar dagy skwaty we tok rafy (6)
Eplenýän diwar dagy skwaty we tok rafy (7)
Eplenýän diwar dagy skwaty we tok rafy (8)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň